Arkivet

Vad som har skett och hänt sedan starten;

Det rör på sig!


Arvika Kommunnät har efter flera påstötningar från oss skickat informatio

 om hur arbetet fortskrider i vårt område.

Så här såg det ut den 9 februari:


Sammanfattning:


Områden längs stamfibersträckan mot Edane,

där det funnits befintlig kanalisation, börjar bli klar.

Fokus las även på den längsta sträckan från NOD

mot Bålgård och Sönna och den är avklarad.

Tomtschakten är merparten avklarade.

 

För tillfället håller vi på och blåser byanätstammen

och kunder blåses så fort det finns möjlighet.

 

Vad det gäller kundinstallation och driftsättning så har

Fredrik, projektör, haft en genomgång med tekniker,

2017-02-03, då man går igenom vilka områden som ska/kan driftsättas

– det som sker först är att det ska skarvas i skåp och

därefter bokas kunder in för installation.


Det är svårt att säga exakt när vi kan driftsätta första kunden,

men förhoppningsvis det ska kunna ske under v7,

därefter kommer det rulla på med installationer/driftsättningar.

 

Planen framöver är att det under vintern ska installeras

ca 60st kunder (de som går) och i schaktväg fortsätta med ”småarbeten”

som att sy ihop befintlig kanalisation m.m.

Direkt vädret tillåter och tjälen släpper kommer vi återuppta

schakten med återstående områden.   

 

Mötterud är i ”uppstartsläge”:

Syn/”rekning” har gjorts och kartorna kommer att revideras

och skickas till Annika och Rickard för godkännande.

Planen är att dra igång schakt så fort vi fått klartecken från

alla markägare och vädret tillåter.


Tomtschakt är påbörjad men merparten återstår.SENASTE NYTT:


Fredrik Hagwall, ElTel, låter hälsa att de i början av nästa

vecka startar arbetet med förläggning av bynätet i Sönna.

De arbetar sig därefter västerut längs den ”riktig gamla” 61:an,

dvs grusvägen mot Bålgård.


Ni som vill efteransluta er fastighet nu när arbetet har börjat;

Det är Arvika Kommunnät AB som avgör om detta är möjligt.

Så länge schaktningsarbetet vid din fastighet inte är genomfört så

finns det dock goda chanser. Men varje anslutning behandlas separat.
Nu påbörjas arbetet med kundprojekteringar i Ullens fiberområde.

Det är Eltel som kommer göra kundprojekteringarna,

och Ni blir kontaktade av dem för tidbokning.


Vid frågor kontakta Arvika Kommunnät AB;

0570-76 40 76

info@anslutarvika.nu
Än är det inte för sent!


Du som fortfarande inte har skrivit på anslutningsavtalet kan

fortfarande ha chansen, fastän datumet den 30 april har passerats.

I samband med projektering och entrepenadarbete kan det vara möjligt att

ansluta sig i efterhand, till samma pris som övriga inom Ullenfibers område.

Arvika Kommunät förbehåller sig dock rätten

att avgöra i varje enskilt fall om fastigheten kan anslutas eller inte.


Är du intresserad,

hör av dig så fort som möjligt till Benny Persson 070-329 40 58

Under fliken KARTA hittar du en direktlänk till anslutarvika.nu

Där kan du se hur antalet beställningar ökar i antal.

(Ser du inte din fastighet markerad med blått, så misströsta inte;

Uppdateringen släpar lite grann)


Anders Eriksson på Kommunnät säger att det räcker med

en underskrift per fastighet!

(däremot ska det i kunduppgifterna fyllas i fastighetens samtliga

ägare med namn och personnummer).


I särskilda villkor (sid 3 i blanketten), finns den tredje punkten som säger att kunden garanterar att installationen har godkänts av

samtliga till fastigheten lagfarna ägare.

Därmed räcker det alltså med en underskrift.

Det tackar vi för, det förenklar hanteringen!


Anders ska också så snart som möjligt återkomma med besked om

kartor för de fastigheter som behöver upplåta mark till fiberkablarna,

så att de får en uppfattning om var dragningen är planerad.


Det finns mängder med information att ta del av på

www.anslutarvika.nu, och där kommer vi även att kunna följa

antalet tecknade fiberavtal för vårt område växa.


 


 De två dokumenten finns här att ladd ned.


(Word dokument eller PDF, 3 sidor/avtal)


Frågor?

Ring Victor Jonsson 073-821 33 99

 Benny Persson 070-329 40 58

God uppslutning på signeringsmötet i söndags!

Många har nu bestämt sig, och underteckande avtal

kommer in i stadig ström.


Vill du ha mer information så är nästa möte onsdag 15/3,

och denna gång  på Viksgården.

19:00-21:00

Nu är det klart!

Fredagen den 29 januari skrev vi på avtalet med

Arvika Kommunnät. Ett informationsmöte kommer att hållas snart

 vi återkommer med datum.


Styrelsen
Jan 2016


Styrelsen för Ullen fiber har redan haft flera

möten under 2016. Vi är mycket nära att

bestämma oss för vilken entreprenör vi ska välja,

men ännu återstår att granska och kontrollera

innan vi kan skriva på ett avtal.

Vi återkommer!
Ännu inget bestämt..


Medlemsstämman den 14 december beslutade att

Ullens fiberförening skulle anta erbjudandet från Peab.

MEN – därefter har Arvika Kommunnät förbättrat sitt erbjudande. Även i övrigt händer hela tiden nya saker. Styrelsen fick mandat av stämman att fortsätta förhandlingarna, om vi bedömde att läget ändrats.

I enlighet med det undertecknade vi inget avtal med

Peab den 17 december utan fortsätter att förhandla.

Båda aktörerna är mycket intresserade av att få med oss i sina nät.


Sammanfattningsvis: diskussionerna fortsätter för att få fram bästa möjliga avtal för hela vårt område.

Styrelsen återkommer med mer information i januari

och ber tillsvidare att få önska


God jul och ett riktigt Gott Nytt År!Måndagen den 14 december kl 19.00 på Sveabiografen hölls en extra medlemsstämma med Ullenfiber.

Bakgrunden var att vi har fått två olika alternativ att ta ställning till. Både kommunägda Arvika Kommunnät och den privata entreprenören Peab vill att vi ska välja deras lösning för att få fiber.


Läs mer på sidan Kallelse och kom på stämman!

Alla som bor i vårt område är välkomna, men endast medlemmar har rösträtt.Styrelsen hade möte den 12 oktober,

 och kunde konstatera att intresset är glädjande

stort för att gå med i föreningen.

55 procent av fastighetsägarna i vårt område

har hittills anmält sig som medlemmar.Ett stort steg framåt;Vi har nu blivit registrerade hos bolagsverket!


"Ullens fiber ekonomiska förening"


organisationsnummer

769630-3234
Nya skyltar uppsatta i området,

och det har delats ut informationsblad angående anmälan och betalning.


Håll utkik efter inbetalningsanvisningar som kommer att

finnas i din brevlåda!"Post- och Telestyrelsen har genomfört en marknadsanalys åt Jordbruksverket.

Vi har genom marknadsanalysen kommit fram till att det är möjligt för marknaden att bygga ut bredbandsnät utan stöd i alla tätorter.


Begreppet tätort följer statistiska centralbyråns (SCB) definition av tätort.

En tätort är en ort med minst 200 invånare,

 och där det är maximalt 200 meter mellan husen".

 

Tätort i vårt fall som INTE kan få bidrag är :

Arvika, Edane, Sulvik, Jössefors och Glava.