Start


Arvika Kommun Kundtjänst låter meddela att fakturor

för fiberinstallationen börjar sändas vid års-skiftet...

För den som vill ha mer allmän information:


Byanätsforum

Byanätsforum är ett initiativ från regeringens Bredbandsforum.

Målet med Byanätsforum är att förenkla för byanäten och verka för bredbandsutbyggnad i hela Sverige

 Mer information finns på www.byanätsforum.se.STATUS

20170817

Ullen:

Utav 147 kunder (1 struken samt 1 som inte ska installeras), så är 120 kunder installerade och driftsatta. Ytterligare 9 kunder är installerade, men pga problem med borrningar ej driftsatta.

18 kunder är inte installerade, 6 kunder ville avvakta,

samt 1 är nytillkommen och 1 är föranmäld.

 

Borrning under järnvägen i Myrom återstår, det har dröjt med tillståndet från Trafikverket men kommer inom kort att bokas in.

Efter borrningen är klar så behövs ca 100m schakt för att sy ihop kanalisationen.

Till sist så återstår den sista FOSen närmast Skog (2 kunder inräknat ovan),

där vi har avvaktat för att försöka hitta den mest optimala lösning med tanke på säkerhet, trafikstörning och åverkan på väg/mark.

Den kommer att påbörjas inom kort och innefattar ca 400m schakt.

 

Mötterud:

Utav 30 kunder, så är 26 kunder installerade och driftsatta.

3 kunderna kommer att bokas in inom kort, om det inte redan är gjort.

Ytterligare 1 kund återstår som är sent inkommen.

 

Anledning till förseningar:

För att sammanfatta så är det ”kort och gott” resursbrist som är den största anledningen, och det är i alla led – projektering, schakt, blåsning, fiberskarvning och kundinstallation.

Självklart finns det även saker som kunde ha gjorts bättre i alla led.

För min egen del kommer jag göra en utvärdering för projektet vad som har hänt och vad som kunde ha gjorts annorlunda från min sida, både vad det gäller förseningar och övrigt i projektet. Även en utvärdering av, samt, tillsammans med entreprenörerna som varit inblandade i projektet kommer att göras.

 

Sammanfattning av vad som återstår:

• Schakt, ca 500 + 100m.

Kommer att ske direkt borrningar och tillstånd blir klara.

• Tomtschakt 2-3st (nytillkomna)

Sker direkt avtal kommer in samt kundprojektering är utförd.

• Fiberblåsning, sker direkt det går att blåsa:

o Kunder 5 st (nytillkomna + FOS närmast Skog)

o Stam mellan sista skåpen i Myrom (mellan skåp norr och söder om järnväg)

• Kundinstallationer, 22 st

- Bokas in direkt blåsning är gjord samt kund bokats in.

• Återställningar.

- Pågår fortlöpande.

• Igenläggning brunnar.

- Pågår fortlöpande.

• Syn av områden där vi grävt.

- Pågår fortlöpande.

• Slutbesiktning.

 

Med vänlig hälsning

Fredrik Hagvall20170704

Fredrik Hagvall (projektör ElTel) skriver;

En sen uppdatering om läget:

Som ni säkert har märkt så kommer vi tyvärr inte hinna

installera klart alla kunder innan 2017-06-30.

Men i dagsläget är i alla fall ca 100 kunder driftsatta

och schaktarbetet går in på slutfasen

(beräknar vara klara med merparten och det som går att

färdigställa nu, under denna vecka).


En kort summering från möte med

Anders Eriksson och Fredrik Hagwall från ArvikaKommunNät AB;

 

AKNAB har inte glömt bort återställnings arbeten.

Vägar är fortfarande avstängda för tunga fordon,

och de har en lista med arbeten som skall rättas till.

Åtgärder sker så fort som möjligt. Installation av fiber kommer att

vara klart till 20170630 med reservationen om att korrigeringar

kan komma att utföras under juli månad.

Summering är att ALLA inom Ullenfiber skall vara

anslutna och återställning klart 20170731.Ring till Kommunnät!


Det finns ett missnöje med sönderkörda vägar

och andra olägenheter efter grävningen för fiber.

Är du en av dem som vill ha bättre återställning:

ring Arvika Kommunnät 0570-76 40 76

och be att det blir åtgärdat så snart som möjligt.

Om du inte får gehör, eller om det går för långsamt,

hör av dig till oss i styrelsen.

Vi samlar ihop synpunkterna och för dem vidare till Arvika Kommunnät.

20170424


ÅRSMÖTE

Onsdagden 10maj kl18.30

i Bibliotekets samlingssal

20170407


VIKTIGT!


Ringer det ifrån ett 0565 nummer så är det troligtvis

fiberinstallatören som vill boka tid för anslutning...


Det rör på sig!


Från och med 23 mars kan samtliga som är anslutna till Arvika Kommunnät surfa,

ringa, och se på tv genom Com Hems tjänsteutbud.


– Det känns fantastiskt kul, en extremt efterfrågad leverantör,

säger Lennart Rönning, VD på Arvika Kommunnät AB.

Stadsnätets redan breda utbud fortsätter att växa så det knakar.

Den 23 mars presenteras Com Hem som ny leverantör i nätet,

en leverantör som erbjuder allt från fristående tjänster till kompletta paketlösningar.


– Vi är jätteglada över att få med en sådan stor aktör som Com Hem.

Att de dessutom går in med full kraft och erbjuder vad många vill ha just nu,

paketlösningar där internet, tv och telefoni ingår, är jätteroligt, säger Lennart Rönning.


Viktigt med samarbeten


– På Com Hem vill vi nå så många hushåll som det är möjligt med våra tjänster och därför är samarbeten med stadsnät viktiga för oss. Att Arvika Kommunnät har valt att ta in oss i deras nät är mycket glädjande och vi hoppas att deras kunder kommer att uppskatta vårt utbud av tjänster och bredband med Sveriges snabbaste wifi, säger Stefan Trampus, försäljningsdirektör på Com Hem.


Fri konkurrens


Tanken med ett öppet nät är fri konkurrens mellan tjänsteleverantörerna, vilket ger ett brett och attraktivt utbud för kunderna. Arbetet med att ständigt förbättra tjänsteutbudet pågår därför hela tiden.

– Absolut, vi arbetar hårt för att erbjuda det bästa till våra kunder. Därför är vi väldigt glada över att ha Com Hem med på tåget, avslutar Lennart Rönning.


Besök www.valjtjanst.se för att se hela vårt tjänsteutbud.

2017-03-31:

Installatörerna har tyvärr blivit lite försenade så de kommer att boka in installationer till måndagen, för att sedan installera senare under veckan.

I övrigt så börjar schaktningen sakta dra igång igen,

så om någon vecka är det tänkta att det kommer vara minst 2 arbetslag igång i Långvak/Bålgård/Myrom och ytterligare 2 lag igång i Mötterud.

Fiberblåsning och kundinstallationer bokas in löpande

allteftersom schakten blir klar.


2017-02-21

I dag anslöts de 6 första fastigheterna!Arvika Kommunnät har efter flera påstötningar från oss skickat

information om hur arbetet fortskrider i vårt område.

Så här såg det ut den 9 februari:


Sammanfattning:


Områden längs stamfibersträckan mot Edane,

där det funnits befintlig kanalisation, börjar bli klar.

Fokus las även på den längsta sträckan från NOD

mot Bålgård och Sönna och den är avklarad.

Tomtschakten är merparten avklarade.

 

För tillfället håller vi på och blåser byanätstammen

och kunder blåses så fort det finns möjlighet.

 

Vad det gäller kundinstallation och driftsättning så har

Fredrik, projektör, haft en genomgång med tekniker,

2017-02-03, då man går igenom vilka områden som ska/kan driftsättas

– det som sker först är att det ska skarvas i skåp och

därefter bokas kunder in för installation.


Det är svårt att säga exakt när vi kan driftsätta första kunden,

men förhoppningsvis det ska kunna ske under v7,

därefter kommer det rulla på med installationer/driftsättningar.

 

Planen framöver är att det under vintern ska installeras

ca 60st kunder (de som går) och i schaktväg fortsätta med ”småarbeten”

som att sy ihop befintlig kanalisation m.m.

Direkt vädret tillåter och tjälen släpper kommer vi återuppta

schakten med återstående områden.   

 

Mötterud är i ”uppstartsläge”:

Syn/”rekning” har gjorts och kartorna kommer att revideras

och skickas till Annika och Rickard för godkännande.

Planen är att dra igång schakt så fort vi fått klartecken från

alla markägare och vädret tillåter.


Tomtschakt är påbörjad men merparten återstår.


Detta har hänt:

• Schakt:

o Nyförläggning stam och byanät Ullen-Furtan.

o Sytt ihop befintlig kanalisation på flera positioner.

o Nyförläggning Sönna-Bålgård-NOD.

o Tomtschakt 116 st gjorda.

• Fiber:

o Dubbelblåsning av byanätstam och stam VIK-ULN-FURTAN.

o Driftsättning av NOD Ullen.

o Blåsning av kundfiber till ca 60 kunder.


Detta händer just nu:

• Schakt:

o Ihoplappande av befintlig kanalisation.

o Mindre återställningar.

o Kontroller av eventuell befintlig kanalisation.

• Fiber:

o Skarvning/svetsning av fiber i skåp och brunnar

• Uppstart inför kundinstallation.Detta händer i framtiden:

• Schakt:

o Återstående tomtschakter kommer att göras direkt vädret tillåter.

o Fortsatt nyförläggning, direkt vädret tillåter, i kvarstående områden.

o Återställning.

o Åtgärder vid grund förlagd kanalisation.

• Borrning under vägar,

i första skedet 4 st borrningar som till totalt 6 kunder.

• Fiber:

o Fortsatt fiberblåsning av byanätstam allteftersom schakten blir klar.

• Under vinter kommer ca 60 kunder kunna installeras.

• Preliminär planering:

o Schaktstart: 2017-03-20

o Schakt klart: 2017-05-31

o Klart med kundinstallationer: 2017-06-20

o Slutbesiktning 2017-06-30

Vi ser även på hur vi skall komprimera slutliga installationstiden

och som sagt schaktstarten hänger egentligen

på vädret makter och när tjälen går ur mark.

Ullens Fiber Förening

Välkommen till

Ullens Fiber Ekonomiska Förening!

 

Pengar till Barncancerfonden

 

Måndagen den 28 januari 2019 höll Ullens fiberförening ett extra årsmöte. Årsmötet beslutade att lägga ner föreningen och att det ekonomiska överskottet, cirka 12 000 kronor, ska skickas till Barncancerfonden.

 

Alla medlemmar hade i kallelsen till årsmötet fått information om förslaget,

och om att den som ville kunde få ut sin andel, ungefär 65 kronor.

 

Ingen begärde ut pengarna.

 

De som har hört av sig har tvärtom stöttat förslaget

att ge överskottet till Barncancerfonden.

 

Hemsidan kommer att stängas ner i april 2019.

Den som i fortsättningen har frågor och synpunkter

om fibern hänvisar vi till Arvika Kommunnät.

 

 

Styrelsen